CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Nasz personel badawczy posiada certyfikaty kompetencji w stopniu 2 i 3 zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 (wcześniej PN-EN 473) oraz certyfikaty kompetencji wg ASME Level II (RT, PT, MT, UT).

POLIMER_CERT_UDT_LABORATORIUM

UDT LABORATORIUM

Świadectwo uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych

POLIMER_CERT_ASME_NDE_pl

ASME NDE / NDT

Kwalifikowanie i certyfikacja personelu badań nieniszczących zgodnie z przepisami ASME

POLIMER_21_Certyfikat_PL-1

ISO 9001

Certyfikacja Systemu
Zarządzania Jakością


POLIMER_CERT_14001_45001_pl

ISO 14001 / ISO 45001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy